ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
    หน้าแรก 
 
กิจกรรมทั่วไป

กิจกรรมทั่วไป  
ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายในหน่วยงาน)

ข่าวประชาสัมพันธ์  
อบต.เสิงสาง ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี 2561 
     
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงถนนเข้าหมู่บ้านหนองหลักศิลา หมู่ 5 
     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึงปี พ.ศ.2564 
     
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวประชาสัมพันธ์ (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวประชาสัมพันธ์  
วัดประชาบำรุง...     จำนวนผู้เข้าชม 1 ครั้ง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบสี่ช่อง บ้...     จำนวนผู้เข้าชม 5 ครั้ง
โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านศรีเสม็ด หมู่ที่3 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนายสมชาย-คลองชลประทาน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดช...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
โครงการปรับปรุงถนน สายบ้านนางผิน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี...     จำนวนผู้เข้าชม 8 ครั้ง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางเผือก เหลือหลาย หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะลอย อำเภอพ...     จำนวนผู้เข้าชม 6 ครั้ง
วัดบางอ้อราษฏร์บำรุง...     จำนวนผู้เข้าชม 19 ครั้ง
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม 2561...     จำนวนผู้เข้าชม 7 ครั้ง
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบสี่ช่อง บ้านแก้งพัฒนา หมู่ที่ 12...     จำนวนผู้เข้าชม 36 ครั้ง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายในหน่วยงาน)
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ 10 บ้านประชาสันต์ สายต่อถนนลูกรังเดิมเข้าไร่-ไปหนองขนาก
   ประชาสัมพันธ์ราคากลางปรับปรุงไหล่ทางถนนลาดยางสายสรประทีป หนองหลักศิลา
   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 5 บ้านหนองหลักศิลา
   ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงถนนเข้าหมู่บ้านหนองหลักศิลา หมู่ 5 บ้านหนองหลักศิลา
   ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงถนนเข้าหมู่บ้านหนองหลักศิลา หมู่ 5 ตำบลเสิงสาง
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง (ภายนอกหน่วยงาน)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้ง เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม แบบสี่ช่อง บ้านแก้งพัฒนา หมู่ที่ 12
   ประกาศราคากลางโครงการถนน คสล.ซอยสามพี่น้อง และก่อสร้างถนน คสล.ซอยโรงยาง – ห้วงไทรรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านท้ายวัง
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตาอ้อม และก่อสร้างถนน คสล.ซอยน้าดา – ทุ่งกก
   ประกาศราคากลางซ่อมแซมอาคารป้องกันฯ อบต.วังกระแจะ ม.1 บ้านเกาะตะเคียน
   ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาเลิง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการฯ
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง รวม 11 โครงการ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้าง รวม 11 โครงการ
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยสโมทาน หมู่ที่ 8
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยบ้านลุงสง่า หมู่ที่ 8
   โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยปทุมประชารัฐ หมู่ที่ 7
ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
ประชาสัมพันธ์ กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 ...
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง เรื่อง ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้ ...
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพรและแรงจุงใจในการเสียภาษี ประจำปี 2560 อบต.เสิงสาง ได้ดำเนินการจับสลากมอบของรางวั ...
ประกาศ อบต.เสิงสาง เรื่อง กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและเสียภาษี ประจำปี 2560 ...
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง  

 องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง มีบทบาทในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง โดยมีเป้าหมายในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับประชาชนในตำบล เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุข โดยเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต เพื่อส่งเสริมให้แม่และเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ประกอบอาชีพ ที่มีความเสี่ยงและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาสุขภาพของคน ในตำบล โดยการ บริหารจัดการ อย่างมีส่วนร่วมของคนในตำบล

กุมภาพันธ์ 2561
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด


ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 50.17.0.220
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,479,080

 
องค์การบริหารส่วนตำบลเสิงสาง
อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 0-4445-7107  Fax : 0-44457107
Email : abt_soengsang@hotmail.com
Copyright © 2008 by OPSTECH All Right Reserved.